THỦ TỤC ỦNG HỘ

THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC ỦNG HỘ PHÒNG,CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở TRUNG ƯƠNG

 

 

I. HÌNH THỨC TIẾP NHẬN BẰNG TIỀN

1. Bằng hình thức chuyển khoản

- Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Ba Đình)
Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số tài khoản (VNĐ): 1261 000 1122 666
Số tài khoản (USD): 1261 037 0000 666
Mã SWIFT CODE: BIDVVNVX

- Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở giao dịch I)
Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số tài khoản (VNĐ): 1201 0000 979797
Số tài khoản (USD): 1201 037 0000 123
Mã SWIFT CODE: BIDVVNVX

2. Bằng hình thức ủng hộ bằng tiền mặt:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng hình thức nộp tiền mặt, xin liên hệ:

- Phòng Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số điện thoại 0904.321.618, bà Đinh Thị Thúy Ngân, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính, Tổ phó Tổ giúp việc Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19.

 

II. HÌNH THỨC HỖ TRỢ, TIẾP NHẬN HÀNG HÓA, NHU YẾU PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ; THỦ TỤC TRAO BIỂN HỖ TRỢ…

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế; làm thủ tục trao biển hỗ trợ, làm công tác truyền thông tại Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vui lòng liên hệ với các ông (bà) dưới đây để được hướng dẫn, phối:

- Ông Ngô Đại Đức, Thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19. Số điện thoại: 0898.568.999

- Ông Phạm Hồng Thanh, Thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19. Số điện thoại: 0983.467.390